Tämän sivuston tarkoituksena on tuoda sinulle tietoa isyysvapaasta. Toivomme, että sivuston tiedot auttavat sinua oman lomasi järjestämisessä ja ymmärtämisessä.

Mikä on isyysloma

Isyysloma on Suomessa toimiva konsepti, jossa uudelle isälle myönnetään, yleensä, palkatonta vapaata. Palkattoman vapaan aikana on kuitenkin mahdollista saada Kelalta isyysrahaa. Nykyisten säännösten mukainen (2013) isyysloma on enintään 54 päivää (noin yhdeksän viikkoa), joista 18 päivää voi viettää lapsen äidin kanssa samaan aikaan kun hän saa äitiys- tai vanhempainrahaa.

isyysloma

Oikeus isyysvapaaseen on kaikilla suomalaisilla. Isyysrahan saaminen tosin edellyttää, että hakija on asunut Suomessa vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa sekä hänen tulee asua lapsen äidin samassa taloudessa tai olla avioliitossa hänen kanssaan. Isyysrahan voi saada myös lapsen adoptioisä. Isyysvapaita ei voi kuitenkaan siirtää esimerkiksi lapsen äidille vaan isän täytyy pitää ne, jos hän haluaa.

Isyysrahan määrä vaihtelee, koska se lasketaan isän työtulojen mukaan. Ase – tai siviilipalveluksessa olevalle isyysvapaata viettävälle henkilölle maksetaan 15,20 euroa jokaiselta arkipäivältä isyysrahaa. Arkipäiviksi lasketaan kaikki päivät lukuunottamatta sunnuntaita ja juhlapyhiä.

Isyyslomaa on mahdollista pitää 1-4 osassa äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana. Työnantajalle tulee ilmoittaa isyyslomasta viimeistään kaksi kuukautta ennen kuin aikoo pitää vapaan. Tosin jos vapaa on enintään 12 päivää niin yksi kuukausi ennakkoon riittää.

Lomaa on mahdollista käydää sen verran kuin haluaa tai on tarvetta. Tosin maksimissaan 18 arkipäivää sai käyttyy samaan aikaan kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Voit halutessasi viettää äidin kanssa kotona aikaa 1-18 arkipäivää. Loputkin lomat voi käyttää tietysti, mutta vasta vanhempainrahan jälkeen. Tietysti on mahdollista, että käytät kaikki isyyslomapäivät vasta äitiys – ja vanhempainrahakauden jälkeen.

Vapaita voi käyttää useammassa jaksossa, joten elämänsuunnitteleminen on hieman helpompaa. Äidin kanssa käytettävät 18 arkipäivää on mahdollista jakaa neljään jaksoon. Vanhempainrahakauden jälkeen käytettävät vapaat voi jakaa vielä (enintään) kahteen jaksoon. Jaksottelun kanssa voi kikkailla, sillä isyysrahan kanssa arkipäiväksi lasketaan myös lauantai. Jos kuitenkin pidät vapaata vain maanantaista perjantaihin, voit palata töihin maanantai ilman, että lauantai on kulunut vapaana. Jos taas pidät vapaata maanantaista seuraavan viikon tiistaihin ja palaat vasta keskiviikkona töihin, lasketaan silloin lauantai yhdeksi vapaapäiväksi ja käytät silloin yhteensä 8 vapaapäivää.

Lue lisää tietoa Wikipedian sivuilta.

Isyysloma työnantaja

Myös työnantajalla on rooli isyyslomien suhteen. Jossain tapauksissa työnantaja voi maksaa isyysvapaalla olevalle työntekijälle lomien ajalta palkkaa. Silloin työnantaja on oikeutettu hakemaan Kelasta vanhempainpäivärahat. Työnantaja voi myös hakea lomakustannuskorvausta, mikäli hän maksaa lomalle jääneelle työntekijälle lomapalkan tai – korvauksen perhevapaan ajalta.

isyysraha

Työnantajalle maksettava korvaus on vanhempainpäivärahan suuruinen. Mikäli se on määrältään suurempi kuin työntekjälle maksettu palkka niin silloin ylittyvä osa maksetaan lomalla olevalle työntekijälle. Vuosiloman aikana koko isyysraha maksetaan työntekijälle.

Milloin työnantajan tulee maksaa palkkaa? Palkanmaksuvelvollisuudesta sovitaan aina oman alan työehtosopimuksessa. Kannattaa siis tutustua siihen, jos asia mietityttää.

Mikäli isyyslomalle jääneellä henkilöllä on useita työnantajia, joilta hän saa palkkaa, maksetaan silloin päiväraha kaikkien työnantajien kesken sen mukaan, mitä he ovat palkkaa työntekijälle maksaneet.

Jos isyysvapaalle jäänyt henkilö on sekä työ – tai virkasuhteessa sekä yrittäjä – tai maatalousyrittäjä, maksetaan silloin päiväraha osittain työnantajalle ja osittain työntekijälle. Maksun jakautuminen määräytyy palkkatulojen ja YEL- tai MYEL tulojen mukaisesti.

Työnantaja voi hakea korvausta palkanmaksulle Kelan sivuilta työnantajapalveluiden puolelta.

Isyysloman hakeminen

Isyyslomaa ei tarvitse erikseen hakea, mutta asiasta tulee ilmoittaa työnantajalle ennakkoon. Yli 12 päivän isyyslomista pitää ilmoittaa kaksi kuukautta etukäteen ja enintään 12 päivän vapaista kuukautta etukäteen.

Isyysrahaa täytyy kuitenkin hakea. Helpointa se on tehdä verkossa Kelan sivuilla. Tarvitset vain verkkopankkitunnukset. Toinen vaihtoehto on täyttää ja tulostaa vanhempainetuushakemus ja postittaa se Kelaan. Voit ladata hakemuksen täältä.

Isyysrahan voi hakea useassa jaksossa eli aina jokaisella jaksolle erikseen, jos et vaikka vielä tiedä kuinka aiot jaksottaa muut lomasi. Hakemus kannattaa pistää menemään lapsen syntymän jälkeen tai kun olet aloittanut isyyslomasi. Päätös hakemukselle on mahdollista saada vasta kun lapsi on syntynyt, mistä Kela saa automaattisesti tiedon maistraatin kautta. Raha pitää hakea viimeistään 2 kuukauden kuluessa lapsen toisesta syntymäpäivästä tai kun adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.

Isyysloma pituus

Isyysloman pituus on siis enintään 54 arkipäivää. Tämä tarkoittaa noin 9 viikon vapaata. Arkipäiviksi lasketaan kaikki päivät, myös lauantait, pois lukien pyhäpäivät. Loman pituuden päätät kuitenkin sinä itse, sillä sitä ei ole pakko pitää lainkaan ja siitä voi käyttää vain sen verran kuin haluaa.

isyysvapaa

Isyysloman pituuteen vaikuttaa kuitenkin muutama asia. Käytännössä et voi pitää kokonaan kaikkea 54 päivää suoraan vaan näistä voi käyttää 1-18 eli kolmisen viikkoa lapsen syntymän jälkeen, samaan aikaan kun lapsen äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Tästä yli jäävät lomapäivät voi pitää vasta äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen.

Lomapäiviä voi onneksi myös jakaa osiin. Ensimmäisen 1 – 18 päivän osion voi jakaa neljään jaksoon. Silloin lomapäiviä saa maksimaalisesti käyttöön, jos pitää lomat aina maanantaista perjantaihin ja palaa sitten seuraavaksi maanantaiksi töihin. Silloin muussa tapauksessa arkipäiviin kuuluva lauantai ei kulu lomapäivänä vaan normaalina vapaapäivänä. Toisen osion eli yli jäävät vapaapäivät voi sitten jakaa kahteen osaan.

Isyysloma korvaus

Isyyslomalla saadaan Kelan maksamaan isyysrahaa tai palkkaa. Isyysrahan määrä lasketaan samalla tavalla kuin äitiysrahan, erityisäitiysrahan ja vanhempainrahan määrät. Helpoiten sen tarkistaa Kelan päivärahalaskurilla.

Isyysrahan määrään vaikuttaa työtulojen määrä, jotka ovat verotuksessa vahvistettuja eli periaatteessa juuri tällä hetkellä saatavat tulot eivät siihen vaikuta. Minimipäiväraha on aina kuitenkin 23,77 euroa arkipäivältä. Helpoimmalla pääset tässäkin, jos käytät Kelan asiointipalvelua, mistä näet nämä asiat valmiiksi määriteltyinä.

Jos saat seuraavan lapsen, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta, voit saada vanhempainpäivärahaa saman työtulon mukaan kuin edellisestä lapsesta. Ehtona on, että seuraavan lapsesi laskettu syntymäaika on ennen kuin edellinen lapsesi täyttää 3 vuotta. Jos edellinen päiväraha on laskettu etuuden eikä työtulon perusteella, laskutapaa ei voida käyttää. Tätä tietoa ei tarvitse erikseen ilmoittaa vaan Kela määrittelee asian automaattisesti.

Isyysloma ajan palkka

Isyyslomalle jäänelle työntekijälle voidaan myös maksaa palkkaa. Tästä on sovittu useissa työehtosopimuksissa eri aloilla. Usein palkan maksu koskee enintään viittä tai kuutta arkipäivää. Jossain tapauksissa palkkaa maksetaan myös adoptiolapsen isälle. Palkan maksulla on normaalisti ehtona työsuhteen kesto eli työsuhteen on täytynyt kestää tietyn aikaa ennen kuin isälle voidaan palkkaa maksaa isyysloman ajalta.

Palkkaa maksetaan tietyissä työehtosopimuksissa vain yhdenjaksoisissa isyyslomissa ja toissa on mahdollista pitää palkallinen isyysvapaa useammassa osassa. Normaalisti yhdenjaksoisessa vapaassa palkkaa saa viideltä työpäivältä sekä yhdeltä lauantailta. Jaetulla lomalla palkka maksetaan usein kuudelta työpäivältä.

Isyysloma laskuri

Kela tarjoaa käyttöösi myös laskurin, jolla voit tarkistaa vanhempainrahakauden ajankohdan. Käytä Kelan laskuria täältä.

Isyysloma verotus

Isyyslomalla maksettava isyysraha on veronalaista tuloa. Siitä maksetaan verot normaalisti verotuslain mukaisesti. Huonona puolena on, että vaikka raha on pienempi kuin palkka niin ennakkopidätysprosenttisi ei aina pienene. Se johtuu siitä, että rahasta ei ole mahdollista tehdä samoja vähennyksiä kuin palkkatuloista. Mikäli käytät normaalia perusverokorttia isyysrahojen ennakkopidätyksiin, ei sitä tarvitse Kelaan erikseen toimittaa. Kela saa ne tiedot automaattisesti Verohallinnosta.

Isyysrahan ennakkopidätyksen suuruus on yleensä normaali palkan veroprosentti + 2 prosenttiyksikkö, paitsi jos saat osittaista vanhempainrahaa. Mikäli palkan ennakkopidätys on alle 20 prosenttia niin silloin ennakkopidätetään rahasta vähintään 20 prosenttia, ellet haet siihen toista päätöstä muutosverokortilla.

Mikäli saat vähimmäismääräistä isyysrahaa niin on ennakkopidätysprosentti 20 myös silloin. Ansiotyötä tekevälle ja isyysrahaa saavalle ennakkopidätys on 40%.

Katsotaan mitä muita vaihtoehtoja on tarjolla:

  • Muutosverokortti. Muutosverokortilla veroprosentti voi olla alle 20. Voit hakea muutosverokortin osoitteessa www.vero.fi/verokortti. Verohallinto toimittaa pyydettäessä muutosverokortin suoraan Kelaan.
  • Lähdeverokortti. Jos käytät lähdeverokorttia, toimita verokortti Kelaan itse. Lähdeverokorttia käyttää ulkomailla asuva tai sieltä muuttava.
  • Portaikkoverokortti. Jos käytät portaikkoverokorttia, toimita verokortti Kelaan.

Lue lisää sivuiltamme

Löydät paljon lisää tietoa artikkeleidemme arkistoista. Arkistoista löytyy jokainen sivustolle kirjoitettu artikkeli ja ne löytyvät aikajärjestyksessä. Tutustu arkistoihin klikkaamalla tästä.

Voit myös seurata sivustolle tulevia kirjoituksia artikkelit – sivun kautta. Seuraamalla Isyysloma.fi päivityksiä, saat uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot heti kun uusi kirjoitus julkaistaan.

Leave A Response